Αδήλωτη εργασία: Τι αλλάζει στο ποινολόγιο

Αδήλωτη εργασία: Τι αλλάζει στο ποινολόγιο


Από την έντυπη έκδοση

Έξι βασικά χαρακτηριστικά θα έχει το νέο ποινολόγιο για την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, το οποίο βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας του. Η νέα «αρχιτεκτονική» στο σύστημα κυρώσεων βασίζεται στην αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, τη σαφήνεια και την απλότητα, αλλά και στην ψηφιακή διαχείριση των προστίμων και στη θωράκιση έναντι πιθανών συμπτωμάτων διαφθοράς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος ποινών είναι τα εξής:

1. Αντικειμενικότητα και απλότητα: Κάθε παράβαση διάταξης της εργατικής νομοθεσίας με βάση τη βαρύτητά της και τον αριθμό εργαζομένων που πλήττονται από αυτή αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Θεσπίζεται δηλαδή ένα σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των προστίμων και εξαλείφονται τα υποκειμενικά κριτήρια, με στόχο να επιβάλλεται για όμοιες περιπτώσεις πρόστιμο της ίδιας βαρύτητας.

2. Αναλογικότητα και αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων. Τα συγκεκριμένο ύψος του προστίμου θα είναι ανάλογο με τη διαπιστωθείσα παράβαση, συναρτώμενο, σε κάθε περίπτωση, με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παράβαση.

3. Αυστηροποίηση προστίμων για σοβαρές παραβάσεις. Έμφαση δίνεται στις σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αμοιβή της εργασίας, τον χρόνο και τους όρους εργασίας των εργαζομένων, στις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιμο αυξάνει προοδευτικά με τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται από αυτές.

4. Απλούστευση και διαφάνεια του συστήματος. Καταργείται η ισχύουσα μέθοδος υπολογισμού με σύνθετους και μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις (αλγορίθμους). Οι επιχειρήσεις με το νέο σύστημα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν σε περίπτωση που παραβούν την εργατική νομοθεσία και υπάρχει ευχέρεια για έλεγχο της ορθότητας του υπολογισμού των προστίμων.

5. Διευκόλυνση του έργου των επιθεωρητών Εργασίας. Οι επιθεωρητές Εργασίας θα επιβάλλουν το πρόστιμο όπως το ορίζει συγκεκριμένα η Υπουργική Απόφαση με συνέπεια την αποφυγή αμφισβητήσεων και τον περιορισμό δικαστικής προσβολής του.

6. Εξάλειψη συγκεκριμένων στρεβλώσεων. Προβλέπεται η κατάργηση των υποκειμενικών απροσδιορίστων κριτηρίων, και η αποφυγή ενδεχόμενης καταχρηστικής άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των επιθεωρητών κατά την επιβολή των κυρώσεων.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει σε ανάλογες προσαρμογές και στο σύστημα επιβολής προστίμων που επιβάλλονται από τους επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας του ΣΕΠΕ.

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.